Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

  1. Reconeix l’estructura d’un programa informàtic, identificant i relacionant els elements propis del llenguatge de programació utilitzat.
  2. Identifica els blocs que componen l’estructura d’un programa informàtic.
  3. Crea projectes de desenvolupament d’aplicacions i utilitza entorns integrats de desenvolupament.
  4. Identifica els diferents tipus de variables i la utilitat específica de cadascun.
  5. Modifica el codi d’un programa per crear i utilitzar variables.
  6. Crea i utilitza constants i literals.
  7. Classifica, reconeix i utilitza en expressions els operadors del llenguatge.
  8. Comprova el funcionament de les conversions de tipus explícit i implícit.
  9. Introdueix comentaris en el codi.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual