Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Determineu el valor i el tipus (substituït per ??? a l’enunciat) de z i c en finalitzar les instruccions següents:

 1. int x = 3;
 2. int y = 2;
 3. boolean b = false;
 4. ??? z = ( x + 4 * y ) % 3;
 5. ??? c = ( x > y && !b) || (x == y);

z és un enter (int) i val 2. c és un booleà (boolean) i val true.

Exercici 2

Determineu el valor de z i c en finalitzar les instruccions següents:

 1. int x = 8;
 2. int y = 5;
 3. boolean b = true;
 4. int z = (( y + x / 2) % 2 ) * 5;
 5. boolean c = b && ( x > 0 || !( y < 5 ));

z val 5. c val true.

Exercici 3

Determineu el resultat de les expressions numèriques següents:

NúmPregunta
1

30 % 4 − 30 − 2 ∗ 5 =

2

5 / 2 − 5.0/2 =

3

10 − 10.0/2 ∗ 3 + 5 =

4

10 − 10.0/(2 ∗ 3) + 5 =

Exercici 4

NúmPreguntaVF
1

a || b || c

2

a || b || !a

3

c && !a || b

4

!(a || b) && c

5

!a && !b && c

Exercici 5

Escriviu l’expressió que serviria per determinar que x està entre 0 i 10.

0 ≤ x ≤ 10

Exercici 6

Suposant que n és una variable de tipus enter, què podem dir de l’expressió següent? (n > 4) || (n < 5)

NúmPregunta
1

El seu valor és fals, independentment del valor de n.

2

El seu valor és cert, independentment del valor de n.

3

El seu valor dependrà del valor de n.

4

És incorrecta.

Exercici 7

Suposant que n és una variable de tipus enter, què podem dir de l’expressió següent? (n > 4) && (n < 5)

NúmPregunta
1

El seu valor és fals, independentment del valor de n.

2

El seu valor és cert, independentment del valor de n.

3

El seu valor dependrà del valor de n.

4

És incorrecta.

Exercici 8

Escriviu el resultat i tipus de l’expressió següent: 4 > 5 || !(45 == 7) && 7 + 3 < 5 – 2

El resultat és false, de tipus booleà.

Exercici 9

Calculeu el valor de les expressions següents:

 • 27 % 4 +15 / 4
 • 9 * 2 / 3 * 25 * 3
 • 25 ≥ 7 && !(7 ≤ 2)
 • 24 > 5 && 10 ≤ 10 || 10 == 5
 • (10 ≤ 15 || 23 == 13) && !(8 == 8)
 • (!(6 / 3 > 3) || 7 > 7) && (3 ≤ 9 / 2 || 2 + 3 ≤ 7 / 2)
 • ‘H’ < ‘J’ || ‘9’ == ‘7’

Els resultats són:

 • 6
 • 450
 • true
 • true
 • false
 • true
 • true

Exercici 10

Avalueu les expressions següents tal com ho faria el llenguatge Java:

Expressió Resultat Tipus
10 * 10.0
0.01 * 0.01 * 0.01
1/100 * 1/100 * 1/100
1/3.0 + 1/3.0 + 1/3.0
3.0 != 3
2.31 < 2.32
2.0 == 1.9999999999999999

Expressió Resultat Tipus
10 * 10.0 100.0 real
0.01 * 0.01 * 0.01 1.0000000000000002E-6 real
1/100 * 1/100 * 1/100 0 enter
1/3.0 + 1/3.0 + 1/3.0 1.0 real
3.0 != 3 false booleà
2.31 < 2.32 true booleà
2.0 == 1.9999999999999999 true booleà

Si algun resultat us sembla estrany, proveu d’avaluar l’expressió amb un programa en Java.

Exercici 11

Completeu la taula omplint els espais en blanc segons l’evolució dels valors de les variables indicades, i completeu els espais el blanc. Les caselles amb una X no cal emplenar-les:

Expressió Valor de a Valor de b
int a = 0 X
a = 1 X
a = a + 1 X
int b = 0
a = 2
a = a + a * ( a + a * (a + a))
a = 1
a = a + a
b = 2
b = a + 1
b = a + b
b = a + b
a = 1
b = 2
b = b - 1
b = b - a
a = 1
a = a + 2
a = 1
a = a * 2
a = 1
b = 2
c = 0
d = 0
c = a
d = b
a = d
b = c

Expressió Valor de a Valor de b
int a = 0 0 X
a = 1 1 X
a = a + 1 2 X
int b = 0 2 0
a = 2 2 0
a = a + a * ( a + a * (a + a)) 22 0
a = 1 1 0
a = a + a 2 0
b = 2 2 2
b = a + 1 2 3
b = a + b 2 5
b = a + b 2 7
a = 1 1 7
b = 2 1 2
b = b - 1 1 1
b = b - a 1 0
a = 1 1 0
a = a + 2 3 0
a = 1 1 0
a = a * 2 2 0
a = 1 1 0
b = 2 1 2
c = 0 1 2
d = 0 1 2
c = a 1 2
d = b 1 2
a = d 2 2
b = c 2 1

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general