Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

  1. Utilitza correctament tipus de dades simples i compostes emprant les estructures de control adients.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual