Activitats

Algorisme d'execució de programes en Java

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a descriure un procés mitjanament complex com una llista enumerada de passes individuals: un algorisme.

Escriviu mitjançant una llista ordenada de frases curtes en llenguatge natural, cadascuna descrivint un pas, l’algorisme per crear un programa en Java i veure quin resultat surt per pantalla.

Sense entrar en opcions concretes de l’entorn, a grans trets es podria descriure com:

 1. Executar l’entorn de treball.
 2. Mentre no s’obri, esperar.
 3. Crear un nou projecte.
 4. Donar-li un nom.
 5. Dins del projecte, crear un nou fitxer Java.
 6. Donar un nom al fitxer.
 7. Editar el fitxer per incloure el programa que es vol fer.
 8. Compilar-lo.
 9. Si hi ha errors, esmenar-los.
 10. Executar el programa.
 11. Llegir el resultat mostrat per pantalla.

Algorisme per posar en marxa el cotxe

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a descriure un procés mitjanament complex com una llista enumerada de passes individuals: un algorisme.

En aquest moment sou fora del vostre cotxe i el voleu posar en marxa. Descriviu l’algorisme per assolir-ho, tenint amb compte tots els detalls, com una llista ordenada de frases curtes en llenguatge natural. Dins de l’algorisme, prevegeu algunes comprovacions bàsiques que poden modificar la vostra via d’acció segons el seu resultat.

A grans trets es podria descriure com:

 1. Apropar-se al cotxe pel costat del conductor.
 2. Si la porta està tancada, activar el comandament per obrir-la.
 3. Obrir la porta.
 4. Entrar dins del cotxe.
 5. Seure al seient del conductor.
 6. Posar-se el cinturó de seguretat.
 7. Mirar si els retrovisors estan ben posats. Si no ho estan, ajustar-los correctament.
 8. Posar la clau al contacte.
 9. Girar la clau a la posició d’engegar.
 10. Mentre el cotxe no s’engegui:
  1. Girar la clau a la posició inicial.
  2. Tornar-la a girar per engegar.
 11. Si després de diversos intents no s’engega, trucar a la grua…

Algorisme per cobrar amb targeta de crèdit

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a descriure un procés mitjanament complex com una llista enumerada de passes individuals: un algorisme.

Suposeu que sou un venedor i heu d’explicar al vostre aprenent com es cobra a un client amb targeta de crèdit. Descriviu l’algorisme per fer-ho com una llista ordenada de frases curtes en llenguatge natural.

A grans trets es podria descriure com:

 1. Indicar al client quin preu ha de pagar.
 2. Demanar al client la targeta de crèdit.
 3. Demanar el DNI i comprovar que el titular de la targeta concorda.
  1. Si no concorda, cancel·lar l’operació.
 4. Posar la tarja al datàfon i marcar el preu.
 5. Mentre no acabi la transacció amb el banc, esperar.
 6. Si hi ha una errada, tornar-ho a intentar des del pas 4.
 7. Agafar el tiquet i comprovant del datàfon.
 8. Demanar al client que el signi.
 9. Si no el signa, cancel·lar tot el procés.
 10. Si l’ha signat, donar el comprovant al client i desar el tiquet signat.

Algorisme d'un caixer de supermercat

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a descriure un procés mitjanament complex com una llista enumerada de passes individuals: un algorisme.

Suposeu que sou un caixer d’un supermercat i que un client ha posat tots els productes a la cinta transportadora. Descriviu l’algorisme per atendre’l com una llista ordenada de frases curtes en llenguatge natural, suposant que el pagament és en efectiu. Prevegeu dins de l’algorisme el cas que un producte no marca cap preu en passar el codi de barres.

Algorisme per discriminar parells i senars

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a descriure un procés mitjanament complex com una llista enumerada de passes individuals: un algorisme.

Suposeu que voleu fer un programa que digui si la suma de dos nombres escrits per l’usuari usant el teclat és parell o senar. Descriviu l’algorisme que ha de seguir l’ordinador, descrit com una llista de frases curtes en llenguatge natural. No heu d’esmentar instruccions ni variables, només les tasques generals que cal fer, de manera semblant als resultats dels exercicis anteriors.

Algorisme per endevinar un nombre

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a descriure un procés mitjanament complex com una llista enumerada de passes individuals: un algorisme.

Suposeu que voleu fer un programa que s’inventa un nombre i vosaltres l’heu d’endevinar. Descriviu l’algorisme que ha de seguir l’ordinador, descrit com una llista de frases curtes en llenguatge natural, per decidir si heu guanyat o no. No heu d’esmentar instruccions ni variables, només les tasques generals que cal fer, de manera semblant als resultats dels exercicis anteriors.

Anar a la pàgina anterior:
Algorismes
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació