Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Relacioneu els tipus de variables de control d’una estructura de repetició amb el seu ús.

NúmPreguntaResposta
1

Serveix alhora per controlar les iteracions i assignar el valor que s’està calculant.

2

Modifica el seu valor de manera que s’indica clarament el nombre d’iteracions.

3

Indica explícitament quan cal aturar les iteracions. Normalment és un booleà.

Exercici 2

Indiqueu si les afirmacions següents relatives a les estructures de repetició són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

Tota estructura basada en una sentència for es pot fer també amb una while.

2

Tota estructura basada en una sentència do/while es pot fer també amb una while.

3

Tota estructura basada en una sentència while es pot fer també amb una do/while.

4

Tota estructura basada en una sentència while es pot fer també amb una for.

5

La sentència for pot usar un semàfor com a variable de control.

6

La sentència for sempre disposa d’una variable que s’incrementa automàticament.

Exercici 3

 1. public class FaVoltes {
 2. public static void main(String[] args) {
 3. int valor = 0;
 4. int compta = ??;
 5.  
 6. while ((valor < 30)||(valor%2 == 0)) {
 7. valor = valor + compta;
 8. compta++;
 9. }
 10. System.out.println(valor);
 11.  
 12. }
 13. }

Partint del codi font anterior, indiqueu quantes iteracions farà el bucle segons el valor inicial de compta.

NúmPreguntaResposta
1

compta val 0

2

compta val 9

3

compta val 35

4

compta val 36

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos