Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

 1. public class ProgramaSelectiu {
 2.  
 3. public static void main (String[] args) {
 4. double tempAhir = 9.5;
 5. double tempAvui = 11.2;
 6.  
 7. if ((tempAvui - tempAhir) > 0) {
 8. System.out.println("Comença a fer calor.");
 9. } else {
 10. System.out.println("Comença a fer fred.");
 11. }
 12. System.out.println("Anàlisi completada.");
 13. }
 14.  
 15. }

Responeu si les afirmacions següents referides al codi font anterior són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

Només es mostrarà per pantalla “Comença a fer calor.”.

2

Si tempAvui val 10.0 la condició lògica avaluarà a true

3

Depenent dels valors de tempAhir i tempAvui, el programa podria mostrar només “Anàlisi completada.”

4

Si tempAhir val 11.5, per pantalla es mostrarà “Comença a fer fred.”.

5

Depenent dels valors de tempAhir i tempAvui, es pot arribar a mostrar “Comença a fer calor.” i “Comença a fer fred.”

Exercici 2

 1. public class Programa Erroni {
 2.  
 3. public static final int MINIM = 10;
 4.  
 5. public static void main (String[] args) {
 6.  
 7. int valor = 15;
 8. boolean compleixNivell = (MINIM <= valor);
 9. if compleixNivell {
 10. int factor = 10;
 11. } else {
 12. int factor = 0;
 13. }
 14. System.out.println("El factor final és " + factor + ".");
 15. }
 16.  
 17. }

Responeu si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F) per al codi font anterior:

NúmPreguntaVF
1

Hi ha un error de sintaxi en la condició lògica.

2

Hi ha un bloc de codi que no està correctament tancat amb una clau (}).

3

L’accés a la variable factor per mostrar-la per pantalla és erroni.

4

El programa es pot modificar perquè funcioni igualment sense que calgui la variable compleixNivell.

Exercici 3

Responeu si les afirmacions següents sobre la sentència if/else if/else són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

Entre tots els blocs d’instruccions, en tots els casos només se n’executarà un.

2

Més d’una condició lògica pot arribar a ser certa (true).

3

És obligatori que hi hagi un bloc else.

4

Es pot donar el cas que no s’executi cap dels blocs d’instruccions.

5

És una sentència que pot reemplaçar qualsevol ús d’una sentència switch.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Estructures de repetició