Presentació

Els coneixements de programació de sistemes informàtics són uns coneixements fonamentals per a qualsevol professional del món de la informàtica. Tant si la programació és la seva especialitat com si no, els coneixements de programació són imprescindibles per a gestionar qualsevol sistema informàtic, i per a configurar-lo per tal que aquest sistema tingui el funcionament que vol.

En aquest mòdul s’imparteixen coneixements que habiliten els estudiants per a interpretar i crear la programació d’un sistema informàtic.

La primera unitat formativa, “Programació estructurada”, està composta per la unitat “Estructura d’un programa informàtic. Tipus de dades simples”, en què es fa una iniciació a la programació i s’aprèn la manipulació bàsica de dades; per la unitat “Programació estructurada”, en què s’ensenya a usar algoritmes, i també a definir i usar estructures de selecció i de repetició; i per la unitat “Tipus de dades compostes”, en què s’aprèn a treballar amb tipus de dades compostes, tant matrius (array) com cadenes de text.

En la segona unitat formativa, “Programació modular”, es mostra com es descompon un problema en problemes més petits i com es desenvolupa la programació que els soluciona. I la unitat “Biblioteques. Proves. Recursivitat” aprofundeix en la modularització dels programes i en la manera de documentar-los i provar-los. S’hi posa algun exemple també del que és recursivitat i de la manera d’aplicar aquesta tècnica en un programa.

Finalment, la tercera unitat formativa, anomenada “Fitxers”, està composta per una unitat del mateix nom, en què es veu com s’ha de treballar amb fitxers i com s’han d’elaborar programes que gestionin dades provinents de fitxers.

Aquest mòdul de programació bàsica és eminentment pràctic, i si bé és útil fer una primera lectura per a entrar en contacte amb els conceptes presentats, és imprescindible acompanyar aquesta lectura de la realització dels exemples i exercicis presentats en la documentació i, sobretot, anar fent els exercicis i les activitats que es proposen a la part web. Si no es fa així, serà molt difícil assolir els coneixements que es presenten i avançar en la comprensió de nous conceptes.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge