Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

A partir de l’exemple mostrat en els continguts d’aquest apartat, suposeu que es disposa de la distribució de classes següent:

joc/arena/JocArena.java
joc/arena/fitxers/Bestiari.java (la nova classe)
joc/arena/fitxers/Ranquing.java
joc/arena/interficie/EntradaTeclat.java
joc/arena/interficie/SortidaPantalla.java
joc/arena/regles/Bestiari.java (la classe antiga)
joc/arena/regles/Combat.java
joc/arena/regles/Lluitador.java
joc/arena/regles/Monedes.java

Ara voleu que el programa torni a usar l’antiga classe Bestiari, que encara es troba dins el codi del programa, de manera que els adversaris ja no es llegeixin des del fitxer. Què hauríeu de fer?

NúmPregunta
1

Esborrant la nova classe Bestiari.

2

Copiant l’antiga classe Bestiari al directori joc/arena/fitxers, sobreescrivint la nova.

3

Copiant la nova classe Bestiari al directori jocs/arena/regles, sobreescrivint l’antiga.

4

Canviant totes les sentències import joc.arena.fitxers.Bestiari per import joc.arena.regles.Bestiari.

5

Canviant totes les sentències import joc.arena.regles.Bestiari per import joc.arena.fitxers.Bestiari.

6

Canviant la sentència package joc.arena.regles de l’antiga classe Bestiari a package joc.arena.fitxers.

7

Canviant la sentència package joc.arena.fitxers de la nova classe Bestiari a package joc.arena.regles.

Exercici 2

Estudieu el bocí de codi font següent, pertanyent a una hipotètica nova classe del programa que ha servit com a exemple als continguts d’aquest apartat:

  1. package joc.arena.extensions;
  2.  
  3. import joc.arena.regles.Lluitador;
  4. import joc.arena.interficie.*;
  5.  
  6. public class CombatEstes {
  7.  
  8. //...
  9.  
  10. }

Considerant que el fragment de codi font anterior s’ha fet de manera assenyada (no hi ha instruccions arbitràries o inútils), indiqueu quines de les afirmacions següents es pot garantir que sempre seran vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

Aquesta classe pertany a la biblioteca joc.arena.

2

El fitxer de codi font d’aquesta classe és a joc/arena.

3

Des del seu codi es poden invocar mètodes de la classe SortidaPantalla.

4

Des del seu codi es poden invocar mètodes de qualsevol classe del package joc.arena.extensions.

5

Per inicialitzar la classe Combat caldrà usar el seu nom qualificat.

6

Per inicialitzar la classe Ranquing caldrà usar el seu nom qualificat.

7

Per inicialitzar la classe EntradaTeclat caldrà usar el seu nom qualificat.

8

Si es copia aquesta classe a la carpeta del package joc.arena.regles, tot continuarà funcionant.

Exercici 3

Suposeu que heu de fer un programa on cal processar dades dins un fitxer per fer cadascuna de les tasques següents. Contesteu si és cert que la manera més senzilla de fer-ho seria amb un fitxer orientat a caràcter (V) o no, si és més recomanable usar-ne un d’orientat a byte (F).

NúmPreguntaVF
1

Desar una llista de paraules per després cercar quina és la més llarga.

2

Poder calcular fàcilment el valor mitjà d’un seguit de notes que ha apuntat un professor.

3

Comptar en qualsevol moment, i de manera ràpida, quants valors hi ha emmagatzemats al fitxer.

4

Desar una llista de valors que poden ser reemplaçats individualment per altres.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos