Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

  1. Prova, depura, comenta i documenta els programes.
  2. Defineix el concepte de llibreries i la seva utilitat.
  3. Utilitza llibreries en l’elaboració de programes
  4. Coneix les nocions bàsiques de la recursivitat i llurs aplicacions clàssiques.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual