Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Digueu si les afirmacions següents relacionades amb el disseny descendent són certes.

NúmPreguntaVF
1

Sempre es parteix d’un únic problema, que és el problema general.

2

El procés de divisió de subproblemes complexos a més senzills sempre es fa nivell a nivell.

3

És convenient que no apareguin subproblemes repetits.

4

Donat un problema general, només hi ha una única manera possible de descompondre’l.

5

No hi ha límit en el nombre de subproblemes en què es pot dividir el problema general.

6

No hi ha límit en el nombre de nivells de descomposició.

7

Un cop us trobeu codificant el programa, ja és massa tard per descompondre novament un subproblema donat.

Exercici 2

Tot seguit es mostra una possible descomposició per a un programa en el qual cal endevinar un número secret.

  1. Crear número secret.
  2. Processar resposta.
    1. Preguntar número.
    2. Comprovar resposta.
    3. Donar pista.

Si se segueix estrictament, quants mètodes hi haurà declarats en total en el seu fitxer de codi font Java?

NúmPregunta
1

quatre

2

cinc

3

sis

4

set

5

vuit

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents vinculats a la traducció de la descomposició en subproblemes a codi Java.

NúmPreguntaResposta
1

Un subproblema usa un altre nivell inferior:

2

Es defineix el codi associat a un subproblema:

3

Es defineix el codi associat al problema general:

4

Es comparteixen dades comunes als subproblemes

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos